Lønn  (Acer platanoides) Maple. # 911013.  "Dråpe" / "Splash". D = 132 mm, H = 91 mm. Forma/carved